ran8.jpg

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Последна актуализация: 02.07.2018 г. 

Благодарим Ви за посещението нашата Интернет страница. Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме личните Ви данни, събирани чрез тази страница.

1. Администратор на лични данни

САН СТЕФАНО ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕАД (по-долу ССПД или Администраторът) е администратор на лични данни. Дружеството е вписано в българския Търговски регистър с ЕИК 130465134, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. „Сан Стефано“ № 22.

За да бъде максимално полезно чрез своята Интернет страница, в определени случаи ССПД обработва лични данни на потребители на страницата и в това си качество се явява Администратор на лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на данните).

Сигурността на Вашата информация е важна част от вътрешната политика на ССПД. Като Администратор ССПД разглежда с приоритет въпросите за защитата на личните Ви данни, събрани по време на посещението Ви на нашата Интернет страница и процесите по обработването и съхранението им в съответствие със законовите изисквания.

2. Отговорник по защита на данните и връзка с Администратора

Във връзка с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните и приложимото българско законодателство, ССПД е определило отговорник по защита на данните (ДЛЗД). Вие можете да се обръщате към него по всички въпроси, относно обработването на предоставените от Вас посредством нашата Интернет страница лични данни и упражняването на правата Ви във връзка с това обработване. Можете да се свържете с ДЛЗД по някой от следните начини:

 • писмено на адрес: гр. София 1504, ул. „Сан Стефано” № 22;

 • на телефонен номер: +359 2 846 40 70;

 • на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

 • чрез Интернет страница: http://sanstefanoplaza.com .

3. Лични данни, които събираме за Вас. Цели и основания за обработването им

Ползването на информацията от нашата Интернет страница не предполага предоставянето от Ваша страна на лични данни.

Сайтът съдържа следните функционалности, при които e възможно ССПД да събира и обработва Ваши лични данни:

3.1. Изпращане на запитване

Личните данни, събирани и обработвани от ССПД чрез опцията за отправяне на въпроси Изпрати запитване в секцията Контакти и чрез опцията Форма за запитвания от секцията Галерия Сан Стефано са: Вашите имена (име и фамилия), и-мейл адрес и други данни, които Вие сте решили да ни предоставите във Вашето запитване.

Посочените лични данни се събират също и в случай, че изпратите запитване до адреса за електронна кореспонденция с отдел Продажби, и/или на общия е-мейл адрес на дружеството, посочени в секцията Контакти, както и на е-мейл адреса на Галерия Сан Стефано, посочен в едноименната секция.

Личните Ви данни се събират и обработват:

 • С цел да се изпрати отговор на запитването, което сте ни изпратили.

  Правното основание за обработване на Вашите лични данни в този случай е Вашето изрично, доброволно съгласие, което приемаме, че сте дали, изпращайки ни запитването.

  ССПД ще обработва личните Ви данни само за времето, необходимо за изготвяне и изпращане на отговор на Вашето запитване и в срок до 3 месеца от последната ни кореспонденция с Вас, освен ако не станете собственик или наемател на обект в Многофункционален комплекс Сан Стефано Плаза, или наш доставчик на стоки или услуги, в който случай по отношение на обработването на личните Ви данни ще се прилагат условията на подписания между нас договор;

 • Можем да използваме тези данни и за целите на директния маркетинг - за да Ви информираме за предлаганите от ССПД продукти и услуги или за да Ви поканим на събития, организирани от нас. В този случай, основанието за обработване на личните Ви данни е защита на легитимните интереси на ССПД да представя и популяризира услугите си. ССПД ще обработва личните Ви данни за тази цел, докато възразите или докато се отпишете от получаването на нашите съобщения за директен маркетинг на и-мейл: office@sanstefanoplaza.com.

3.2. Събития, организирани от/ с участието на ССПД

Форуми, изложби и други публични събития

Като част от своята търговска дейност ССПД, и по-конкретно чрез Галерия Сан Стефано, организира и/или участва в различни събития – изложби, литературни четения, музикални и театрални спектакли, кино прожекции, конференции, семинари, презентации, фирмени чествания, работилници за възрастни, типографски курсове и други подобни, целящи популяризиране на услугите, предоставяни от дружеството или изпълняващи целите на възприетата от дружеството политика за корпоративна социална отговорност.

Снимки от тези събития се публикуват на Интернет страницата на дружеството, в рекламни материали, които се публикуват в медии, каталози, брошури, публикации и други подобни, отнасящи се до дейността на ССПД, в съответствие с възприетата от дружеството търговска политика и рекламна стратегия. Възможно е на тези снимки да бъдат идентифицирани служители на дружеството, както и трети лица, участвали в проведеното събитие. В определени случаи снимките са съпроводени с обяснителен текст, който включва и имената на някои от участващите лица.

При организиране на събития от Дружеството или при участие в такива се обособява територията, в рамките на която е възможно да има заснемане. На входа на обособената територия се поставя писмена информация за извършване на заснемане за времето на провеждане на събитието и че чрез участие в събитието или навлизане в обособената територия съответното лице доброволно предоставя личните си данни, получени чрез заснемане на неговия образ.

Детски празници, обучения и други инициативи

Като част от реализацията на своята политика за корпоративна и социална отговорност Дружеството организира детски празници по различни поводи, изложби, обучения и работилница за деца, както и реализира други подобни инициативи, предназначени за развитието на децата.

Снимки от тези събития се публикуват на Интернет страницата на дружеството. Снимките включват и образи на участващите в празника деца, а понякога се съпровождат и от текст, съдържат имена на децата. Събирането и обработването на тези лични данни на децата се извършва с изричното съгласие на законните им представители - родител/ настойник, а за деца навършили 14 години, но ненавършили 18 години – със съгласието на детето и на родител/ попечител.

В горните случаи на организиране/ участие в събития обработването на личните данни от ССПД се извършва за следните цели:

 • за популяризиране на услугите, предоставяни от дружеството;

 • за изпълнение на възприетата от дружеството политика за корпоративна социална отговорност.

  Основанието за обработване на лични данни при тази хипотеза е защита на легитимните интереси на дружеството да представя и популяризира услугите си, както и да реализира своята политика за корпоративна социална отговорност.

  Обработването се извършва докато дружеството реши да преустанови обработването на данните или докато съответното лице направи възражение срещу такова обработване. 

3.3. Други събирани данни

Освен посочените по-горе лични данни, събирани от ССПД, при използването на определени функции на Интернет страницата, допълнително могат да бъдат обработвани следните данни:

·           ССПД използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, които събират информация от Вас при взаимодействие с нашата Интернет страница, за да подобрим нейното представяне и функционалност.

Бисквитките са малки текстови файлове, които могат да бъдат записани на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате Интернет страница. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят Вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. В тази политика използваме термина бисквитки, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин.

Повече за бисквитките, както и начините да откажете използването на бисквитки на Вашето устройство, можете да откриете в нашата Политика за бисквитки.

4. Последици при непредоставяне на лични данни

Когато възнамерявате да ни изпратите запитване, предоставянето на данните от Ваша страна е изцяло доброволно.

В случай, че не желаете да предоставите личните си данни, няма да можете да получите желаните от Вас услуги  - няма да можем да отговорим на Вашето запитване.

5. Предоставяне на Вашите лични данни

ССПД може да предостави Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • държавни органи, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;

 • дружеството, което по възлагане на ССПД поддържа тази Интернет страница;

 • дружеството, което по възлагане предоставя услуги за популяризиране дейността на ССПД;

 • лица, предоставящи услуги по фото и видео заснемане по време на събитията, организирани от ССПД.

6. Вашите права във връзка с обработването на лични данни

Във връзка с обработването на личните Ви данни от ССПД Вие разполагате с различни права за защита на Вашите интереси. Всички права, изброени по-долу (с изключение на правото на жалба до надзорен орган), можете да упражните, като отправите искане за целта до ДЛЗД, назначено от ССПД, използвайки данните за контакт, предоставени в раздел 2 по-горе - Длъжностно лице по защита на данните и връзка с Администратора. ССПД ще положи необходимите усилия, за да удовлетвори Вашето искане без ненужно забавяне.

·           Право на достъп:

Основно Ваше право е по всяко време да получите потвърждение от ССПД дали се обработват Ваши лични данни, както и да получите достъп до обработваните данни и информация относно целите на обработването, категориите лични данни, които се обработват, получателите на личните Ви данни, срока на обработване, наличието на автоматизирано вземане на решения и правата Ви във връзка с обработването.

·           Право на коригиране:

Когато считате, че обработваните за Вас лични данни са неточни, имате право да поискате от ССПД тяхното коригиране, а също и да поискате непълните Ви лични данни да бъдат попълнени.

·           Право на изтриване:

Като субект, чиито лични данни се обработват от ССПД, Вие имате право да поискате от Администратора тяхното изтриване в следните случаи:

 1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;

 2. оттегляне на съгласието Ви, въз основа на което са обработвани личните Ви данни;

 3. личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;

 4. възразили сте срещу обработването на данните Ви и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество;

 5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правото на Европейския съюз или на Република България.

·           Право на ограничаване на обработката:

Друго Ваше право, във връзка с обработването на личните Ви данни от ССПД е да изискате, доколкото са спазени законовите изисквания, ССПД да ограничи обработването на данните Ви в следните случаи:

 1. оспорвате точността на личните данни – за срок, позволяващ на ССПД да провери точността на Вашите данни;

 2. обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а да ограничите използването им;

 3. ССПД не се нуждае повече от личните Ви данни за посочените цели, но Вие изискате да се ограничи обработването им, за  целите на установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

·           Право на възражение срещу обработката на данни:

Доколкото Вашите лични данни са предмет на обработка от ССПД, Вие имате право да възразите по всяко време срещу това обработване. В този случай ССПД ще прекрати обработването на Вашите лични данни, освен ако няма друго правно основание за по-нататъшното им обработване като например спазването на законови изисквания или са налице други легитимни интереси, които изискват продължаване на обработването.

·           Право на оттегляне на съгласието Ви:

Обработването на Вашите лични данни от ССПД, което се основава на изричното Ви съгласие за това, може да бъде прекратено с оттегляне на съгласието от Ваша страна. Това Ваше право има незабавно действие, но не влияе на законосъобразността на обработването на личните Ви данни, извършвано до момента на оттегляне на съгласието Ви.

·           Право на преносимост на данните:

Имате право да получите копие от личните данни, които сте предоставили на ССПД, включително, когато това е възможно, в електронна форма. Когато обработването на данните Ви е основано на съгласие или на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин, можете да отправите искане до ССПД да получите личните данни в структуриран, широко използван, машинно четим формат. Във връзка с това можете също да поискате ССПД да прехвърли тези данни пряко на друг администратор на лични данни по Ваше указание.

·           Право на жалба до надзорен орган:

Ако считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви във връзка с тях са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния български надзорен орган –Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Можете да се свържете с КЗЛД като използвате посочените по-долу данни за контакт:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-518
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

7. Промени в настоящата Политика

ССПД може периодично да променя настоящата Политика за поверителност, за да я съобрази със законодателни промени или прилагани от ССПД практики и политики. Когато правим такива промени, ние променяме и датата на последна актуализация, посочена в началото на тази политика, за да може да се запознаете с актуалните условия за обработване на Вашите данни.

Bottom Menu

Ние използваме бисквитки, за да подобрим навигацията, представянето и функционалността на нашия уебсайт. За повече информация относно бисквитките, моля прочетете нашата Политика за бисквитките.